Oprogramowanie i doradztwo IT

SPRAWIAMY, ŻE IT MÓWI JĘZYKIEM BIZNESU


ROZWIĄZANIA DLA BHP - SOFTWARE, KTÓREGO PRACOWNICY CHĘTNIE UŻYWAJĄ


Wdrażamy narzędzie informatyczne wspierające identyfikację zagrożeń oraz zapobieganie wypadkom na budowach.


Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu pracownicy prosto i intuicyjnie zgłaszają wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, kadra łatwo zarządza usuwaniem zagrożeń, a zespół BHP w usystematyzowany sposób może analizować bieżące trendy i zaproponować skuteczne rozwiązania, redukując ryzyko w środowisku pracy.


W efekcie w organizacji istotnie spada obciążenie pracą administracyjną, a pracownicy różnych działów zaczynają chętniej zgłaszać potencjalne zagrożenia.


W firmach budowlanych trudno jest obniżać ryzyko wypadków w systematyczny i przewidywalny sposób, bo informacje o zdarzeniach i ich przyczynach często są nieustrukturyzowane. Dokumentacja sporządzana jest w Wordzie lub Excelu i przesyłana pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Z tego powodu:


 • pracownicy rzadko zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe, co kojarzą z niewygodnymi formalnościami,
 • zgłoszenia docierają do zespołu BHP z opóźnieniem i w nieuporządkowanej formie,
 • brakuje bieżącej informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych i powypadkowych,
 • analiza danych z raportów pokontrolnych i dokumentacji powypadkowej jest utrudniona.

Popularne na rynku oprogramowanie, które powinno rozwiązać te problemy, nie sprawdza się, bo jest archaiczne, niewygodne lub niedopasowane do języka i zwyczajów panujących w organizacji. Z kolei stworzenie unikalnego rozwiązania dla jednej organizacji jest tak kosztowne i czasochłonne, że mało która firma może sobie na to pozwolić.


Dlatego w Innotion opracowaliśmy rozwiązanie dedykowane dla procesów BHP


Opracowaliśmy rozwiązanie, które stale udoskonalamy, a przy każdym wdrożeniu upewniamy się, że:


 • bazuje na procedurach i języku stosowanych przez pracowników w konkretnej organizacji,
 • jest wygodne nie tylko dla zespołu BHP, ale dla wszystkich osób w organizacji, które mogą przyczynić się do rozpoznawania zagrożeń i sprawnego ich usuwania,
 • pozwala w każdej chwili sprawdzić statystyki dot. zagrożeń w organizacji oraz status i historię prac nad ich usuwaniem oraz wdrażaniem zaleceń pokontrolnych i powypadkowych,
 • aktywnie przypomina pracownikom o działaniach, jakie powinni podjąć i powiadamia ich przełożonych w razie opóźnień.

W rezultacie


 • spada obciążenie zespołu BHP pracą administracyjną,
 • wzrasta zaangażowanie pracowników w raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • wzrasta świadomość zagrożeń oraz wpływu na ich redukcję na etapie planowania inwestycji,
 • organizacja może w syntetyczny i ujednolicony sposób analizować trendy i w efekcie wdrażać skuteczną profilaktykę,
 • firma sprawnie koordynuje udział poszczególnych budów, działu HR, prawnego i sprzedaży w projektach BHP i monitoruje status tych projektów,
 • kiedy dochodzi do wypadku, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy mogą udokumentować przed organami zachowanie należytej staranności w zakresie zarządzania BHP,

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możesz uzyskać taki rezultaty w swojej firmie, chętnie Ci doradzimy.


Umów się z nami na rozmowę.


ZADAJ PYTANIE

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń: 533 35 35 94 lub napisz biuro@innotion.pl Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania...

FORMULARZ KONTAKTOWY

DLACZEGO

INNOTION?

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania, wdrożeniach systemów elektronicznego obiegu dokumentów i świadczeniu usług outsourcingowych. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 200 projektów dla największych firm w Polsce. Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości, dlatego ludzie z którymi współpracujemy to starannie dobrani profesjonaliści, którzy mają szeroką wiedzę techniczną i unikalne doświadczenie biznesowe.