Oprogramowanie i doradztwo IT

SPRAWIAMY, ŻE IT MÓWI JĘZYKIEM BIZNESU


METODYKA WDRAŻANIA INNOTION WORKFLOW


Celem wdrożenia jest elektroniczne wsparcie dla procesów biznesowych w firmie.

 

Sposób realizacji wdrożenia zawsze dopasowujemy indywidualnie do specyfiki, potrzeb Klienta oraz wielkości i zakresu projektu. Najistotniejsze jest dla nas, aby efekt końcowy w postaci dobrej aplikacji wspierającej procesy biznesowe spełnił oczekiwania Klienta. Każde wdrożenie Innotion Workflow prowadzimy zgodnie z etapami opisanymi poniżej. Proces wdrożenia jest zbliżony do procesu klasycznej realizacji projektu informatycznego, z tą różnicą, że jest on wsparty technologią Innotion Workflow, naszym doświadczeniem, know-how oraz najlepszymi praktykami, zaszytymi w komponentach platformy..


Analiza przedwdrożeniowa


Nasz zespół analityczny to doświadczeni specjaliści o korzeniach technicznych, mający na koncie kilkadziesiąt projektów IT zakończonych sukcesem. W naszej opinii, kluczowe dla powodzenia całego projektu jest zrozumienie potrzeb użytkowników. Zależy nam na poznaniu potrzeb i zaprojektowaniu optymalnego procesu, który będzie w pełni dopasowany do biznesu i procedur Klienta.

 

Efektem pracy naszych analityków jest dokument analizy, zawierający podsumowanie prowadzonych rozmów oraz koncepcję realizacji poszczególnych procesów biznesowych. Dokument ten, zawiera m. in.:

 • opis poszczególnych procesów przy pomocy diagramów BPMN
 • opis realizacji poszczególnych formularzy w systemie
 • opis realizacji zestawień w systemie
 • model uprawnień i struktury organizacyjnej w firmie
 • opisy raportów i wydruków

Od początku, do końca analizę prowadzimy pod kątem realizacji celu w postaci maksymalizacji wygody i efektywności pracy z systemem.


Projekt techniczny


Na tym etapie projektu nasi inżynierowie przekładają koncepcję wypracowaną podczas analizy na specyfikację techniczną systemu (w oparciu o platformę Innotion Workflow i jej komponenty), która zawiera:

 • projektu technicznego poszczególnych jej elementów, w tym m. in.:
  • definicje procesów w tym m.in.:
   • Zdarzenia (Event)
   • Czynności (Activity)
   • Połączenia (Connections)
   • Przejścia procesowe (Gateway)
   • Aktorzy
   • Formularze
   • Uprawnienia
  • mechanizmów komunikacji pomiędzy modułami
  • integracji z systemami zewnętrznymi

Wszelkie decyzje projektowe podejmowane są w oparciu o nasze doświadczenia, know-how oraz najlepsze praktyki, które odzwierciedlone są również samej w platformie Innotion Workflow.


Implementacja


W ramach etapu implementacji, nasi inżynierowie, tworzą działającą aplikację, której zadaniem jest pełne odzwierciedlenia założeń analizy i projektu. Projekty prowadzimy wg własnej metodyki, czerpiącej z tzw. zwinnych (ang. agile) metod wytwarzania oprogramowania. Szeroko korzystamy z prototypowania oraz kładziemy duży nacisk, żeby w trakcie procesu tworzenia konsultować się z Klientami możliwie często (z reguły są to spotkania projektowe raz na 1-2 tygodnie). W ten sposób szybko jesteśmy w stanie wychwycić ewentualne rozbieżności i w efekcie finalny system jest lepszy.

 

W ramach tego etapu opracowujemy wspólnie w Klientem indywidualną szatę graficzną aplikacji.


Testy wewnętrzne


W ramach tego etapu system jest instalowany w wybranym środowisku docelowym oraz przechodzi testy weryfikacyjne, których zadaniem jest stwierdzenie, że system nadaje się do użytku przez użytkowników biznesowych.


Testy i szkolenia


Przed oddaniem aplikacji do ostatecznego użytku wykonujemy gruntowne testy, w szczególności testy poprawności działania aplikacji oraz integracji z pozostałymi systemami w organizacji. Przeprowadzamy również szkolenia przyszłych użytkowników biznesowych.


Wdrożenie pilotażowe


Rzeczywista praca z systemem jest najlepszym miejscem na szlify i dopracowanie systemu. Procesy, budowane pod indywidualne potrzeby Klienta, zawsze wymagają w pierwszym etapie działania usunięcia nieuniknionych, niewykrytych do tej porty błędów oraz drobnych poprawek, optymalizujących ich działanie operacyjne. W ramach tego etapu oferujemy naszym Klientom wsparcie we wdrożeniu Systemu w wybranej części organizacji (np. w wybranej komórce organizacyjnej).

 

W ramach wdrożenia pilotażowego świadczymy następujące usługi, zapewniające weryfikację i dostosowanie procesów do rzeczywistych potrzeb użytkowników:

 • diagnoza przyczyn występowania problemów/awarii/błędów w środowisku Klienta,
 • instalacja poprawek/nowych wersji systemu w środowisku Klienta,
 • przyspieszone tempo usuwania awarii oraz błędów,
 • propozycje/doradztwo w dostosowaniu systemu do rzeczywistych potrzeb,
 • konsultacje dla wskazanych pracowników,
 • pakiet dodatkowych osobodni na realizację usług modyfikacji.

Dodatkowo, w ramach wdrożenia pilotażowego, przeprowadzimy wizyty wdrożeniowe. Wizyty te odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Ich celem jest zebranie od użytkowników opinii co do funkcjonowania systemu, wyjaśnienie powstałych wątpliwości, czy problemów, a także podniesienie świadomości użytkowników, co do sposobu korzystania z systemu.

 

Po zakończeniu wdrożenia pilotażowego oraz wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek, system jest gotowy do pracy produkcyjnej (go-live systemu).


Serwis i gwarancja


Gdy system działa już produkcyjnie, ruszamy z świadczeniem usług serwisowych, gwarancyjnych i rozwojowych, dbając o to, aby zawsze spełniał on oczekiwania ciągle zmieniającego się biznesu.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o Innotion Workflow!

ZADAJ PYTANIE

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń: 533 35 35 94 lub napisz biuro@innotion.pl Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania...

FORMULARZ KONTAKTOWY

DLACZEGO

INNOTION?

Zrozumienie biznesu i potrzeby klienta, młodość, doświadczenie, skuteczność oraz efektywność to główne cechy charakteryzujące naszą firmę. Wspólnie zdobywaliśmy doświadczenie w jednej z największych polskich korporacji informatycznych. Gdy trafiliśmy na bariery w rozwoju zdecydowaliśmy się wejść na rynek z naszą wizją IT, które w pełni wspiera i rozumie biznes. Założycielska czwórka ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami do ponad stu specjalistów oraz w realizacji i kierowaniu projektami od małych i średnich po złożone systemy warte kilkadziesiąt milionów złotych, wdrażane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.