Oprogramowanie i doradztwo IT

SPRAWIAMY, ŻE IT MÓWI JĘZYKIEM BIZNESU


SILNIK PROCESOWY


Silnik procesowy (Engine) jest sercem całego systemu. Zaprojektowany został jako niezależny moduł. Silnik procesowy nie jest, więc w żaden sposób powiązany z wdrażanymi procesami biznesowymi. Podstawowym zadaniem silnika procesowego jest przechowywanie definicji procesów biznesowych i zarządzanie ich wykonywaniem.


Na definicję procesu biznesowego składają się następujące dane:

  • Aktywności (kroki procesowe).
  • Przejścia procesowe (czynności).
  • Aktorzy.
  • Formularze.
  • Uprawnienia.


Definiowanie formularzy polega na możliwości zdefiniowania dla każdej Aktywności szablonu zawierającego:

  • Szablon HTML opisujący wygląd formularza.
  • Skrypty JavaScriptowe.


Dla każdej aktywności można określić wymagalność i edytowalność poszczególnych elementów na formularzu. Oprócz przechowywania definicji procesu silnik procesowy jest przede wszystkim odpowiedzialny za obsługę (wykonywanie) procesów biznesowych, czyli za:


Uruchamianie procesów.

Istnieje możliwość uruchamiania procesu z poziomu interfejsu użytkownika i w takim przypadku można zdefiniować formularz, który użytkownik ma wypełnić w momencie uruchamia procesu. Proces można również uruchomić z poziomu kodu aplikacji np.: w sytuacji wystąpienia jakiegoś zdarzenia zewnętrznego (odebranie faksu ze skrzynki email).

Wykonywanie kroków zgodnie z definicją procesu.

W każdym kroku procesowym system na podstawie: szablonu formularza, uprawnień i definicji czynności automatycznie generuje formularz elektroniczny dla użytkownika. Zmiana wyglądu formularza, uprawnień, tekstów nie wymaga ingerencji programisty i nie wymaga rekompilacji kodu aplikacji.

Przypisanie użytkowników do zadań.

Po wykonaniu czynności system na podstawie definicji procesu wylicza nową aktywność i przypisuje do niej użytkownika.

Zbiorcze wykonywanie czynności.

Wykonywanie procesów biznesowych w ramach całej organizacji skutkuje przypisaniem wielu zadań dla kluczowych użytkowników procesu (np.: Zatwierdzający). Zbiorcze wykonywanie czynności pozwala w takich sytuacjach wykonać pracę bez konieczności uruchomiania po kolei wszystkich formularzy.

Weryfikacja uprawnień do wykonania czynności.

System weryfikuje przy każdym wykonaniu czynności, czy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.

Weryfikacja uprawnień do danych.

System weryfikuje podczas zapisu danych czy jest on zgodny z definicją uprawnień. Sprawdzane jest na przykład czy wszystkie wymagane pola są uzupełnione oraz czy użytkownik nie próbuje zapisach danych, które powinny być w danym kroku nieedytowalne.

Historia procesu.

System przechowuje informację o wszystkich wykonanych w systemie czynnościach. W systemie przechowywane są następujące dane: data wykonania czynności, stan procesu, czynność, informacje o osobie wykonującej czynność oraz komentarz.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o Innotion Workflow!

ZADAJ PYTANIE

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń: 533 35 35 94 lub napisz biuro@innotion.pl Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania...

FORMULARZ KONTAKTOWY

DLACZEGO

INNOTION?

Zrozumienie biznesu i potrzeby klienta, młodość, doświadczenie, skuteczność oraz efektywność to główne cechy charakteryzujące naszą firmę. Wspólnie zdobywaliśmy doświadczenie w jednej z największych polskich korporacji informatycznych. Gdy trafiliśmy na bariery w rozwoju zdecydowaliśmy się wejść na rynek z naszą wizją IT, które w pełni wspiera i rozumie biznes. Założycielska czwórka ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami do ponad stu specjalistów oraz w realizacji i kierowaniu projektami od małych i średnich po złożone systemy warte kilkadziesiąt milionów złotych, wdrażane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.