Elektroniczny obieg dokumentów

Zamówienia, zapotrzebowania czy obiegi faktury kosztowych są pod lepszą kontrolą, a osoby decyzyjne dzięki faktom i liczbom mogą podejmować trafne decyzje.

Zobacz ofertę

Gdy w firmie nie ma narzędzia do zarządzania procesami

Nie wiadomo kto nad czym aktualnie pracuje.

Trudno jest uzyskać bieżącą informację o ilości i stanie realizacji poszczególnych zadań.

Nie są przestrzegane obowiązujące w firmie procedury, z względu na brak wiedzy lub chęć ułatwiania sobie życia.

Pracownicy marnują czas na wykonywanie czynności administracyjnych tj. przepisywanie informacji z systemu do systemu.

Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań

Dlaczego dostępne na rynku oprogramowanie nie sprawdza się?

Specjalistyczne oprogramowanie (takie jak rozwiązania do obsługi faktur i do urlopów) nie sprawdza się, bo rozwiązuje problem tylko jednego działu i zmusza użytkowników do korzystania z wielu różnych systemów co utrudnia pracę zamiast ją ułatwiać i stwarza szereg nowych problemów integracyjnych.

Jakie są wady korzystania z kilku systemów na raz?

Praca, która angażuje wiele osób/działów trwa długo i nie ma kontroli nad jej przebiegiem.

Dokumenty gubią się i trudno jest odpowiedzieć kto jest za to odpowiedzialny.

Odnajdowanie informacji jest trudne i wymaga czasu.

Praca wykonywana jest ręcznie zamiast być automatyzowana.

Jakość danych do analizy jest niska, a sama ich obróbka bardzo czasochłonna.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest wdrożenie narzędzia Webcon BPS, które:

Pozwala na zamodelowanie procesów takich jak obsługa korespondencji, zapotrzebowania, zamówienia, obsługa faktur kosztowych, delegacje czy urlopy.

Automatyzuje pracę w obszarach powtarzalnych zadań administracyjnych pozwalając skupić się pracownikom na wykonywaniu czynności merytorycznych.

Daje kierownikom i osobom upowa-żnionym dostęp do informacji o ilości i efektywności zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

Dostarcza wiarygodnych, bieżących danych o stanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pozwala ograniczać koszty automatyzując wykonywane ręcznie zadania.

Umożliwia prowadzenie analiz trendów i wykrywania miejsc w organizacji wymagających usprawnień

Platforma pozwala na samodzielne, bez potrzeby informatyków, decydowanie o tym jak wygląda proces. Uprawnieni użytkownicy mogą mieć wgląd we wszystkie procesy wraz z informacją o stanie w jakim się one znajdują, a dane wprowadzone do systemu są dostępne od ręki z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych.

Opinie od klientów
Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że firma Innotion Sp. z o.o. zrealizowała dla firmy SMT Software projekt stworzenia systemu klasy GIS – mobilnej nawigacji GPS dla urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Michał Ogierman
Dyrektor
SMT Software
Skontaktuj się z nami

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Zasady przetwarzania danych i informacje o administratorze znajdziesz w polityce prywatności

Wyślij wiadomość
Biuro

Innotion Sp. z o.o.

ul. Łucka 2/4/6 lok. 54

00-845 Warszawa

NIP: 525-249-06-67

Kontakt

Telefon: 533-353-594

Email: biuro@innotion.pl